Посета Потајници

Учитељи Дара и Станиша, наставник енглеског језика Дражен и помоћна службеница Миријана на путу за Потајницу.