^На врх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Документа и прописи

Јавне набавке

Јавна набавка малих вредности

ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/16

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА–СУКЦЕСИВНА НАБАВКА НАМИРНИЦА И ПИЋА ЗА ПОТРЕБЕОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ“ЛАЗНИЦА

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

 

Јавна набавка малих вредности

Набавка услуга за извођења екскурзије ученика I-VIII за школску 2014/2015. годину

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  бр. 1/2014 - за обустављене партије

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА–СУКЦЕСИВНА НАБАВКА НАМИРНИЦА И ПИЋА ЗА ПОТРЕБЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ“  ЛАЗНИЦА

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  бр. 1/2014

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА–СУКЦЕСИВНА НАБАВКА НАМИРНИЦА И ПИЋА ЗА ПОТРЕБЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ“  ЛАЗНИЦА

Рок за достављање понуда: закључно са 10.03.2014. године, до 12:00 часова.

Датум отварања понуда: 10.03.2014.  године, у 12:30 часова. 

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

18.03.2014. год.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Обавештење о закљученом уговору

 

 

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 03/13

Текуће одржавање на делу зграде основног образовања инвеститора ОШ "Јован Шербановић" Лазница (четири учионице)

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација 

Обавештење о закљученом уговору

© 2013. ОШ "Јован Шербановић" Лазница :: Сва права задржана.


Facebook twitter flicker skype youtube digg