^На врх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Документа и прописи

Колектив

УПРАВА ШКОЛЕ

1. Неша Пећић, директор школе;
2. Ивана Ристић, секретар школе;
3. Марина Дервишевић, шеф рачуноводства;
4. Александра Илић, педагог;

------------------------------------------------------------------------------------

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

1. Бранко Николић, професор разредне наставе у другом и четвртом разреду;
2. Борица Зрнкаревић, професор разредне наставе у првом и трећем разреду;
3. Дара Ђорић, професор разредне наставе, Влашког говора са елементима националне културе, ликовне културе и музичке културе;
4. Станиша Зрнкаревић, професор разредне наставе у издвојеном одељењу у Селишту;
5. Дражен Панкалујић, професор енглеског језика;
6. Ана Вељковић, професор српског језика и српског језика и књижевности;
7. Горица Аврамовић, професор математике;
8. Миша Марковић, професор физичког васпитања и здравственог;
васпитања и технике и технологије;
9. Јелена Лилић, професор биологије и цртања, сликања и вајања;
10. Весна Дервишевић, професор географије;
11. Тамара Томић, професор информатике и рачунарства;
12. Марија Величковић, професор историје;
13. Никола Јевтић, професор руског језика;
14. Верица Јовкић, професор хемије и домаћинства;
15. Дејан Ромањак, професор верске наставе;
16. Пера Пауњорић, професор физике у седмом разреду;
17. Анђелка Цветковић, професор физике у шестом и осмом разреду;
18. Анђела Костић, професор грађанског васпитања, библиотекар;

19. Урош Трифуновић- библиотекар;

 

20. Зорица Милетић - породиљско одсуство;

21. Марија Алексић Ченаковић- одсуство због неге детета;
22. Сунчица Јовић – одсуство због обављања функције у другој установи;
23. Драган Николић - одсуство због обављања функције у другој установи.

-------------------------------------------------------------------------------------

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

1. Снежана Пећић, кувар;
2. Миријана Гочић, помоћни радник;
3. Душица Туфонић, помоћни радник;
4. Сузана Риђић, помоћни радник;
5. Гордана Шербановић, помоћни радник;
6. Станиша Јовић, домар, мајстор одржавања.

© 2013. ОШ "Јован Шербановић" Лазница :: Сва права задржана.


Facebook twitter flicker skype youtube digg