^На врх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Документа и прописи

Активности школе

skola2

Календар датума значајних активности школе

Рад у школи обавља се по предвиђеном школском календару за школску 2023/2024. годину.

Настава и други облици образовно васпитног-рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.

Прво полугодиште почиње у понедељак, 04. септембра 2023. године, а завршава се у петак 29. децембра 2023. године.

Друго полугодиште почиње у понедељак,  22. јануара 2024. године, а завршава се у петак, 14. јуна 2024. године, а за ученике VIII разреда, у петак 31. маја 2024. године.

Образовно-васпитни рад за ученике од I до VII разреда, оствариће се у 36 петодневних радних  недеља, односно 180 наставних дана.

Образовно-васпитни рад за ученике VIII разреда оствариће се у 34 петодневне радне недеље, односно 170 наставних дана.

Први класификациони период је крајем октобра 2023. године.

Други класификациони период је на крају првог полугођа, крајем децембра 2023. године.

Трећи класификациони период је крајем марта 2024. године.

Четврти класификациони период је на крају другог полугођа, јуна 2024. год.

Родитељски састанци одржаће се на крају  првог класификационог периода, на крају првог полугодишта, на крају трећег класификационог периода и на крају другог полугодишта.

У школи се празнују државни и други празници у складу са законом.

У школи се празнују радно Свети Сава – Дан духовности и Видовдан – спомен на Косовску битку.       

Свети Сава се празнује 27. јануара 2024. године, а Видовдан, 28.јуна 2024. године.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде на дане следећих верских празника:

 - Православци – на први дан крсне славе.

 - Православци, католици и припадници других хришћанских верских заједница – на први дан Божића и у дане ускршњих празника, почев од Великог петка, закључно са другим даном Ускрса, према њиховом календару.

Уколико се буде славио Дан школе, тај дан ће се надокнадити.

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта је петак, 29. децембар 2024. године.

Свечана подела ђачких књижица на крају другог  полугодишта за ученике од I до IV разреда, ђачких књижица и сведочанстава од V  до VII разреда и подела сведочанстава и диплома ученицима VIII разреда је петак, 28. јун 2024. године

Такмичења ученика организоваће се према календару које доноси надлежно министарство.

Културна и јавна делатност школе:

Октобар

Обележавање Дечје недеље

Здрава храна

Јануар

Прослава Нове године

Прослава школске славе Светог Саве

Март

Обележавање 8. марта Дана жена – приредба

Април

Програм поводом Ускршњих празника »Нај јаје приредба;

Ј у н

Програм поводом завршетка школске године 28. јуна

 

 

© 2013. ОШ "Јован Шербановић" Лазница :: Сва права задржана.


Facebook twitter flicker skype youtube digg